kontakt Agrochov Drahotuše Agrochov Týn nad Bečvou Agrochov KOBZ Jezernice Agrochov Jezernice
Hranicko a.s.
Střítež nad Ludinou č.p. 281
753 63 Střítež nad Ludinou
info@agrochovas.cz
Datová schránka: tiaegbr
IČ: 25394894 | DIČ: 699006192
OR ved. Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 1876

Rostlinná výroba

V současné době společnost hospodaří na 1621 ha zemědělské půdy, z toho 1286 ha orné půdy a 335 ha trvalých travních porostů a to v oblasti od údolí řeky Bečvy v katastrech Hranice a Drahotuše až po vyšší polohy v katastrech Střítež nad Ludinou, Boňkov, Lhotka. Celkem sedm katastrálních území, z nichž tři patří do tzv. oblastí LFA. Osevní strukturu tvoří z 55 % obiloviny (pšenice, ječmen, oves, žito a kukuřice na zrno), 20 % olejniny (řepka, mák), 15% cukrovka a zbytek představují statní plodiny, pícniny a trvalé travní porosty.

Copyright © 2010 - 2024 Hranicko a.s. | Created by INTCOM & Lukáš Veselý