kontakt Agrochov Drahotuše Agrochov Týn nad Bečvou Agrochov KOBZ Jezernice Agrochov Jezernice
Hranicko a.s.
Střítež nad Ludinou č.p. 281
753 63 Střítež nad Ludinou
Tel.: 581 650 322
hranicko.stritez@email.cz
IČ: 25394894 | OR ved. Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 1876


Profil firmy

Společnost byla založena v roce 1998. V roce 2000 převzala podnikatelskou činnost od Zemědělského družstva Střítež nad Ludinou. Provozovala rostlinnou výrobu se zaměřením na obiloviny, olejniny -mák, řepka, cukrovku, len přadný, trávy na semeno, pícniny. Dále živočišnou výrobu s chovem skotu na produkci mléka a chov prasat s uzavřeným obratem na produkci vepřového masa.

Společnost je řízena 3 členným představenstvem, 3 člennou dozorčí radou a za společnost rovněž jedná prokurista.

Od roku 2005 společnost provozuje svou činnost ve spolupráci se společnostmi Agrochov Jezernice a.s., Drahotuše zemědělská a.s., ZD Podhradí Týn n.B. a KOBZ s.r.o. Jezernice. Pro svou činnost ve skupině využívá moderní techniku i technologie včetně nových technologií na posklizňovou úpravu a skladování obilovin, kukuřice na zrno, olejnin, travních semen a máku s makovinou. V obchodně ekonomické strategii tyto společnosti využívají centrální nákup agrochemikálií a hnojiv i společný odbyt vyrobených komodit.

Společnost Hranicko a.s. je podrobena v činnosti rostlinné výroby jednotnému řízení se společností Agrochov Jezernice a.s. a spolu s dalšími společnostmi tj. ZD Podhradí Týn nad Bečvou, Drahotuše zemědělská a.s. a Kobz s.r.o. tvoří koncern v činnosti.

Copyright © 2010 - 2021 Hranicko a.s. | Created by INTCOM & Lukáš Veselý